"Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы" Ассоциациясе президиумы

Президиумның функцияләре:

 • Совет Президиумы Советның коллегиаль җитәкче органы булып тора, Совет исеменнән даими эш итә һәм Совет съездлары арасындагы чорда бары тик съезд карарлары нигезендә генә Совет эшчәнлегенең Совет съезды компетенциясенә кермәгән барлык мәсьәләләре буенча карарлар кабул итәргә хокуклы.
 • Совет Президиумы компетенциясенә съездларны әзерләү мәсьәләләре, съезд каравына чыгарылган нотыкларны, тәкъдимнәрне һәм резолюцияләрне алдан карау, планнар, программалар, чираттагы финанс елына Совет бюджетын әзерләү, аларның үтәлешен тикшереп тору керә.
 • Совет Президиумы еллык хисапны, еллык бухгалтерлык нисбәтен, Советның структурасын, штат расписаниесен һәм Совет секретариатын, Совет идарәсенең башка органнарын тоту чыгымнары сметасын раслый. Совет Президиумы Советның рәисе һәм секретариаты турындагы нигезләмәне раслый.
 • Совет Президиумы хуҗалык җәмгыяте төзү яисә  хуҗалык җәмгыяте эшчәнлегендә катнашу турында; коммерциячел булмаган оешма төзү яисә коммерциячел булмаган оешма эшчәнлегендә катнашу турында карар кабул итә; хуҗалык җәмгыяте яисә коммерциячел булмаган оешма эшчәнлегендә катнашуны туктату турында карар кабул итә; массакүләм мәгълүмат чарасын гамәлгә кую һәм массакүләм мәгълүмат чарасын гамәлгә куюны туктату турында карар кабул итә; хезмәттәшлек турында шартнамәләр төзү хакында карар кабул итә.
 • Совет Президиумы үз эшчәнлеге турында Совет съезды каршында хисап тота. Президиумның барлык карарлары Совет съездында халыкка җиткерелергә тиеш.  Совет съезды Президиумның теләсә кайсы карарын юкка чыгарырга һәм әлеге мәсьәлә буенча башка карар кабул итәргә хокуклы.
 • Совет Президиумы унбер кеше составында съезд тарафыннан төзелә. Президиум составына вазыйфа буенча Советның рәисе керә. Президиумны сайлау тәртибен съезд билгели. Совет Президиумы әгъзаларының вәкаләтләр чоры – биш ел.
 • Президиум утырышлары Советның рәисе тарафыннан кирәк булган саен, ләкин кимендә өч айга бер мәртәбә чакырыла. Президиум утырышы эшендә аның әгъзаларының яртысыннан артыгы катнашса, Президиум утырышы тулы хокуклы була. Президиумның һәр әгъзасы бер тавышка ия һәм үз вәкаләтләрен башка затка тапшыра алмый.
 • Президиум карары, утырышта катнашучы Президиум әгъзаларының күпчелеге аны хуплап тавыш бирсә, кабул ителгән дип санала. Президиум карарлары читтән торып тавыш бирү (сораштыру) юлы белән дә кабул ителергә мөмкин.
 • Президиум утырышларында  Совет рәисе рәислек итә.  Президиум карарларын Совет рәисе имзалый.

Президиум әгъзалары:

 1. Гобәйдуллин Экзам Самат улы - "Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы" Ассоциациясе рәисе
 2. Козонков Владимир Константинович - "Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы" Ассоциациясе рәисе урынбасары
 3. Афанасьев Михаил Павлович - "Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы " муниципаль берәмлеге башлыгы
 4. Галиева Роза Алмас кызы - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Актүбә шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль берәмлеге башлыгы
 5. Емельянов Геннадий Егорович - "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы" муниципаль берәмлеге башлыгы
 6. Мәһдиев Наил Гамбәр улы - "Яр Чаллы шәһәре" муниципаль берәмлеге башлыгы
 7. Матвеева Светлана Петровна - Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы "Хуҗа Хәсән авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге башлыгы
 8. Метшин Айдар Рәис улы - "Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы" муниципаль берәмлеге башлыгы
 9. Метшин Илсур Рәис улы - "Казан шәһәре" муниципаль берәмлеге башлыгы
 10. Миңнеханов Рәис Нургали улы - "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы" муниципаль берәмлеге башлыгы
 11. Хөсәенов Рәгать Галиәгъзам улы - "Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге башлыгы

Соңгы яңарту: 15 июнь 2020, 15:49

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International