"Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы" Ассоциацисе ревизия комиссиясе

Ревизия комиссиясе функцияләре:

  • Ревизия комиссиясе Совет идарәсе органнары эшчәнлегенең Советның устав максатларына һәм бурычларына, Совет съезды карарларына туры килү-килмәвен, Совет мөлкәте һәм акчаларыннан файдалануның законлылыгын һәм нәтиҗәлелеген, Совет финанс-хуҗалык эшчәнлегенең законлылыгын һәм нәтиҗәлелеген тикшереп тора. Ревизия комиссиясе ел саен Совет финанс-хуҗалык эшчәнлегенә һәм мөлкәтеннән файдалануга аудит билгели. Ревизия комиссиясе эшчәнлеге съезд раслаган Советның ревизия комиссиясе турында нигезләмә белән регламентлана.
  • Ревизия комиссиясе съезд тарафыннан биш елга биш кеше составында сайлана. Ревизия комиссиясе рәисе, рәис урынбасары һәм ревизия комиссиясе сәркатибе ревизия комиссиясе тарафыннан үз составыннан сайлап куела.
  • Ревизия комиссиясе әгъзалары Совет президиумы утырышларында киңәш бирү хокукы белән катнаша ала.
  • Ревизия комиссиясе әгъзалары Советның башка идарә органнарына керә, Совет рәисе, президиум әгъзасы вазыйфаларын үти, Совет секретариатында штаттагы вазыйфаны били алмыйлар.
  • Ревизия комиссиясе Совет съездына еллык доклад тапшыра.

Соңгы яңарту: 15 июнь 2020, 16:17

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International